Evo greška jsprabljena

image
Gilgamesh
Inumaki
15