Natasha Furtula je promenila svoju naslovnu fotografiju
11 ned.

image